Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Euro Stoxx 50

  • τελευταίος3604.82
  • Υψηλή3606.8
  • Χαμηλή3587.66
  • Μέγιστη διακύμανση10.43
  • Μέγιστη διακύμανση%0.05%
  • Ανοιξε3,597.85
  • χρόνος20:03:56
  • Εχθές3,600.08
  • Αλλαγή %0.13%
  • Αλλαγή4.74

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
3,604.82 Rial20:03:56
3,604.35 Rial19:34:31
3,602.04 Rial19:03:49
3,602.2 Rial18:33:49
3,597.75 Rial18:04:00
3,604.99 Rial17:33:56
3,602.56 Rial17:04:31
3,600.45 Rial16:34:25
3,603.51 Rial16:04:20
3,605.35 Rial15:33:52
3,604.22 Rial15:04:22
3,604.63 Rial14:33:54
3,605.55 Rial14:04:44
3,606.8 Rial13:34:31
3,596.37 Rial13:04:16
3,592.8 Rial12:33:45
3,591.11 Rial12:04:38
3,587.66 Rial11:33:54
3,597.85 Rial11:03:40
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια