Ηλεκτρονικό Φόρουμ

EUR/USD Ask

  • τελευταίος1.1133
  • Υψηλή1.1135
  • Χαμηλή1.1131
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1.1131
  • χρόνος02:25:06
  • Εχθές1.1133
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.1133 Rial2:25:06
1.1133 Rial2:25:05
1.1134 Rial2:23:04
1.1133 Rial2:19:04
1.1132 Rial2:15:08
1.1132 Rial2:15:07
1.1131 Rial2:09:06
1.1133 Rial2:07:05
1.1132 Rial2:01:13
1.1133 Rial1:59:04
1.1132 Rial1:57:06
1.1133 Rial1:53:04
1.1132 Rial1:51:07
1.1133 Rial1:47:04
1.1134 Rial1:45:08
1.1134 Rial1:45:08
1.1133 Rial1:43:05
1.1134 Rial1:39:07
1.1133 Rial1:37:04
1.1134 Rial1:35:05
1.1134 Rial1:35:05
1.1135 Rial1:33:09
1.1134 Rial1:31:05
1.1133 Rial1:29:04
1.1134 Rial1:27:08
1.1132 Rial1:25:05
1.1132 Rial1:25:04
1.1134 Rial1:17:04
1.1133 Rial1:15:08
1.1133 Rial1:15:07
1.1134 Rial1:13:04
1.1132 Rial1:11:04
1.1134 Rial1:09:09
1.1132 Rial1:07:04
1.1133 Rial1:03:08
1.1132 Rial0:57:07
1.1134 Rial0:55:05
1.1134 Rial0:55:05
1.1132 Rial0:47:04
1.1133 Rial0:45:08
1.1133 Rial0:45:07
1.1131 Rial0:43:03
1.1132 Rial0:39:07
1.1131 Rial0:35:04
1.1133 Rial0:33:06
1.1131 Rial0:29:08
1.1133 Rial0:27:07
1.1131 Rial0:19:04
1.1132 Rial0:17:03
1.1133 Rial0:15:08
1.1133 Rial0:15:07
1.1132 Rial0:09:07
1.1133 Rial0:07:03
1.1132 Rial0:05:05
1.1132 Rial0:05:04
1.1131 Rial0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια