Ηλεκτρονικό Φόρουμ

نفت خام (WTI)

  • τελευταίος53.52
  • Υψηλή53.67
  • Χαμηλή53.51
  • Μέγιστη διακύμανση0.1
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε53.59
  • χρόνος05:35:12
  • Εχθές53.61
  • Αλλαγή %0.17%
  • Αλλαγή0.09

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
53.52 Rial5:35:12
53.51 Rial5:35:07
53.52 Rial5:34:43
53.53 Rial5:34:28
53.54 Rial5:34:21
53.52 Rial5:34:05
53.53 Rial5:32:36
53.52 Rial5:32:31
53.53 Rial5:31:23
53.52 Rial5:31:21
53.53 Rial5:31:16
53.52 Rial5:31:05
53.53 Rial5:30:55
53.52 Rial5:30:52
53.54 Rial5:30:50
53.55 Rial5:30:44
53.56 Rial5:30:36
53.55 Rial5:30:07
53.56 Rial5:28:15
53.57 Rial5:26:55
53.56 Rial5:26:52
53.55 Rial5:26:43
53.57 Rial5:26:34
53.55 Rial5:26:30
53.57 Rial5:26:15
53.56 Rial5:25:28
53.55 Rial5:22:45
53.56 Rial5:22:04
53.55 Rial5:20:12
53.56 Rial5:20:06
53.55 Rial5:19:48
53.56 Rial5:19:24
53.55 Rial5:19:17
53.57 Rial5:19:04
53.58 Rial5:16:04
53.59 Rial5:15:12
53.58 Rial5:12:49
53.56 Rial5:12:09
53.57 Rial5:12:04
53.58 Rial5:11:11
53.57 Rial5:11:08
53.58 Rial5:09:48
53.59 Rial5:09:41
53.58 Rial5:09:21
53.59 Rial5:06:40
53.6 Rial5:06:29
53.59 Rial5:06:13
53.6 Rial5:04:47
53.59 Rial5:04:40
53.61 Rial5:04:27
53.59 Rial5:02:45
53.61 Rial5:02:43
53.62 Rial5:02:30
53.61 Rial5:02:06
53.62 Rial5:01:40
53.61 Rial4:59:27
53.62 Rial4:59:08
53.63 Rial4:58:45
53.62 Rial4:58:37
53.63 Rial4:58:20
53.62 Rial4:58:16
53.63 Rial4:58:13
53.62 Rial4:56:15
53.63 Rial4:55:47
53.64 Rial4:54:36
53.63 Rial4:53:47
53.62 Rial4:53:43
53.63 Rial4:53:39
53.64 Rial4:53:35
53.62 Rial4:53:29
53.63 Rial4:53:25
53.62 Rial4:50:15
53.61 Rial4:50:06
53.62 Rial4:48:31
53.63 Rial4:48:12
53.64 Rial4:48:08
53.62 Rial4:48:03
53.63 Rial4:47:47
53.64 Rial4:47:04
53.63 Rial4:46:49
53.62 Rial4:46:08
53.63 Rial4:45:43
53.62 Rial4:45:40
53.64 Rial4:45:12
53.62 Rial4:44:50
53.63 Rial4:44:39
53.64 Rial4:43:07
53.63 Rial4:42:47
53.64 Rial4:42:43
53.65 Rial4:42:32
53.64 Rial4:42:29
53.63 Rial4:39:16
53.64 Rial4:38:56
53.63 Rial4:38:36
53.62 Rial4:38:04
53.63 Rial4:37:44
53.64 Rial4:37:32
53.63 Rial4:37:25
53.62 Rial4:36:37
53.61 Rial4:34:05
53.59 Rial4:32:39
53.61 Rial4:31:44
53.62 Rial4:30:24
53.61 Rial4:30:14
53.62 Rial4:29:04
53.61 Rial4:27:11
53.62 Rial4:23:16
53.63 Rial4:21:08
53.62 Rial4:17:32
53.61 Rial4:17:29
53.62 Rial4:15:29
53.63 Rial4:13:47
53.62 Rial4:13:41
53.64 Rial4:13:37
53.63 Rial4:11:12
53.64 Rial4:11:04
53.62 Rial4:10:12
53.63 Rial4:08:08
53.64 Rial4:07:04
53.62 Rial4:06:43
53.63 Rial4:06:35
53.64 Rial4:06:31
53.63 Rial4:06:29
53.62 Rial4:04:13
53.63 Rial4:04:04
53.62 Rial4:01:15
53.63 Rial4:01:05
53.64 Rial4:00:25
53.63 Rial4:00:20
53.64 Rial4:00:17
53.63 Rial3:59:43
53.64 Rial3:59:06
53.65 Rial3:58:27
53.64 Rial3:58:22
53.63 Rial3:58:19
53.65 Rial3:58:04
53.64 Rial3:57:42
53.63 Rial3:57:37
53.65 Rial3:57:15
53.66 Rial3:55:16
53.67 Rial3:55:07
53.66 Rial3:54:37
53.65 Rial3:54:19
53.66 Rial3:54:17
53.67 Rial3:54:11
53.66 Rial3:53:22
53.64 Rial3:53:04
53.65 Rial3:52:53
53.64 Rial3:52:48
53.65 Rial3:52:44
53.63 Rial3:52:07
53.64 Rial3:51:47
53.63 Rial3:51:39
53.62 Rial3:51:36
53.64 Rial3:51:11
53.65 Rial3:51:06
53.63 Rial3:51:04
53.62 Rial3:50:50
53.64 Rial3:50:47
53.62 Rial3:50:43
53.63 Rial3:50:30
53.62 Rial3:50:22
53.61 Rial3:50:16
53.6 Rial3:49:48
53.59 Rial3:49:44
53.6 Rial3:49:39
53.59 Rial3:48:43
53.6 Rial3:48:41
53.59 Rial3:47:48
53.61 Rial3:47:45
53.57 Rial3:47:39
53.56 Rial3:47:06
53.55 Rial3:47:04
53.57 Rial3:46:31
53.56 Rial3:46:22
53.57 Rial3:46:18
53.55 Rial3:45:44
53.56 Rial3:45:16
53.55 Rial3:45:11
53.56 Rial3:45:09
53.55 Rial3:43:35
53.56 Rial3:43:31
53.55 Rial3:42:30
53.56 Rial3:41:48
53.57 Rial3:41:41
53.58 Rial3:41:12
53.59 Rial3:40:48
53.58 Rial3:40:05
53.59 Rial3:39:12
53.58 Rial3:38:15
53.59 Rial3:37:05
53.58 Rial3:36:28
53.59 Rial3:34:56
53.6 Rial3:34:04
53.58 Rial3:32:04
53.56 Rial3:31:20
53.57 Rial3:31:16
53.56 Rial3:31:07
53.55 Rial3:30:40
53.56 Rial3:30:25
53.55 Rial3:30:06
53.57 Rial3:27:16
53.56 Rial3:27:09
53.58 Rial3:26:40
53.57 Rial3:22:49
53.58 Rial3:22:43
53.57 Rial3:22:36
53.56 Rial3:22:32
53.58 Rial3:22:03
53.59 Rial3:20:28
53.58 Rial3:19:43
53.59 Rial3:15:45
53.6 Rial3:15:40
53.59 Rial3:14:12
53.6 Rial3:14:04
53.59 Rial3:00:24
53.6 Rial3:00:17
53.59 Rial3:00:09
53.6 Rial3:00:06
53.61 Rial2:59:44
53.62 Rial2:55:09
53.63 Rial2:54:57
53.62 Rial2:52:48
53.61 Rial2:52:36
53.62 Rial2:52:29
53.61 Rial2:50:29
53.6 Rial2:48:43
53.59 Rial2:48:39
53.6 Rial2:48:35
53.61 Rial2:48:26
53.6 Rial2:46:04
53.59 Rial2:45:37
53.6 Rial2:45:16
53.61 Rial2:45:05
53.59 Rial2:44:56
53.58 Rial2:44:25
53.57 Rial2:44:04
53.58 Rial2:43:16
53.59 Rial2:41:20
53.58 Rial2:40:06
53.57 Rial2:39:17
53.58 Rial2:38:27
53.57 Rial2:38:04
53.56 Rial2:36:26
53.55 Rial2:36:21
53.56 Rial2:36:17
53.55 Rial2:32:35
53.56 Rial2:32:13
53.55 Rial2:30:32
53.56 Rial2:30:27
53.54 Rial2:26:05
53.55 Rial2:25:32
53.54 Rial2:25:21
53.53 Rial2:24:37
53.52 Rial2:24:33
53.53 Rial2:24:21
53.54 Rial2:24:17
53.55 Rial2:23:43
53.56 Rial2:23:28
53.55 Rial2:22:54
53.56 Rial2:22:37
53.57 Rial2:21:12
53.58 Rial2:20:05
53.59 Rial2:19:28
53.58 Rial2:19:23
53.59 Rial2:17:35
53.58 Rial2:17:23
53.59 Rial2:17:06
53.56 Rial2:17:04
53.57 Rial2:16:55
53.56 Rial2:16:53
53.55 Rial2:16:41
53.54 Rial2:16:38
53.53 Rial2:16:27
53.55 Rial2:15:44
53.56 Rial2:15:40
53.55 Rial2:15:19
53.53 Rial2:15:05
53.55 Rial2:12:38
53.53 Rial2:11:31
53.54 Rial2:11:28
53.55 Rial2:06:03
53.56 Rial2:05:40
53.55 Rial2:04:03
53.56 Rial2:02:33
53.55 Rial2:01:05
53.56 Rial2:00:56
53.57 Rial2:00:21
53.58 Rial2:00:14
53.57 Rial2:00:09
53.58 Rial2:00:06
53.57 Rial1:57:32
53.56 Rial1:57:10
53.57 Rial1:52:14
53.58 Rial1:52:04
53.57 Rial1:50:40
53.56 Rial1:47:41
53.55 Rial1:47:19
53.56 Rial1:47:12
53.55 Rial1:45:37
53.56 Rial1:45:33
53.55 Rial1:45:25
53.54 Rial1:45:13
53.53 Rial1:45:11
53.52 Rial1:44:51
53.53 Rial1:44:44
53.52 Rial1:42:21
53.53 Rial1:42:18
53.52 Rial1:41:21
53.53 Rial1:41:08
53.55 Rial1:39:06
53.56 Rial1:38:35
53.55 Rial1:38:32
53.56 Rial1:38:28
53.57 Rial1:38:24
53.56 Rial1:37:16
53.57 Rial1:37:04
53.56 Rial1:35:43
53.55 Rial1:34:45
53.56 Rial1:34:36
53.57 Rial1:34:07
53.56 Rial1:33:40
53.55 Rial1:33:33
53.54 Rial1:33:23
53.55 Rial1:33:10
53.56 Rial1:33:06
53.57 Rial1:33:03
53.56 Rial1:32:33
53.55 Rial1:32:25
53.56 Rial1:32:16
53.57 Rial1:32:12
53.58 Rial1:32:08
53.56 Rial1:32:04
53.53 Rial1:31:42
53.52 Rial1:31:39
53.62 Rial1:31:24
53.61 Rial1:31:16
53.59 Rial1:31:13
53.61 Rial1:31:09
53.59 Rial1:30:48
53.58 Rial1:30:32
53.59 Rial1:30:30
53.58 Rial1:30:27
53.59 Rial1:30:25
53.62 Rial1:30:19
53.61 Rial1:30:06
53.63 Rial0:29:44
53.62 Rial0:29:40
53.63 Rial0:28:52
53.64 Rial0:28:29
53.63 Rial0:28:25
53.64 Rial0:28:06
53.63 Rial0:27:39
53.65 Rial0:27:35
53.63 Rial0:27:32
53.64 Rial0:27:26
53.65 Rial0:27:23
53.64 Rial0:27:12
53.63 Rial0:27:08
53.65 Rial0:26:11
53.64 Rial0:26:08
53.65 Rial0:26:04
53.63 Rial0:25:13
53.64 Rial0:25:09
53.62 Rial0:25:05
53.64 Rial0:24:43
53.63 Rial0:24:36
53.62 Rial0:24:33
53.63 Rial0:24:28
53.62 Rial0:24:25
53.64 Rial0:23:31
53.63 Rial0:21:12
53.64 Rial0:21:04
53.62 Rial0:20:41
53.63 Rial0:20:25
53.62 Rial0:20:05
53.63 Rial0:19:43
53.62 Rial0:19:41
53.64 Rial0:19:04
53.61 Rial0:15:05
53.6 Rial0:13:34
53.59 Rial0:10:30
53.58 Rial0:10:28
53.59 Rial0:10:22
53.58 Rial0:10:15
53.57 Rial0:09:36
53.58 Rial0:09:28
53.57 Rial0:09:11
53.56 Rial0:09:08
53.58 Rial0:07:30
53.59 Rial0:06:17
53.57 Rial0:06:13
53.58 Rial0:06:09
53.56 Rial0:06:06
53.57 Rial0:05:16
53.56 Rial0:05:10
53.57 Rial0:05:07
53.58 Rial0:04:57
53.59 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια