Ηλεκτρονικό Φόρουμ

VeChain

  • τελευταίος1.6290
  • Υψηλή1.7910
  • Χαμηλή1.577
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε-
  • χρόνος19:05:10
  • Εχθές1.6290
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο

Ημερήσιο Διάγραμμα

Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
Σήμερα, δεν έχει υποβληθεί καμία τιμή για τον ευρετήριο
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια