Ηλεκτρονικό Φόρουμ

TRON

  • τελευταίος0.014109
  • Υψηλή0.014283
  • Χαμηλή0.014109
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.014229
  • χρόνος02:20:11
  • Εχθές0.014224
  • Αλλαγή %0.82%
  • Αλλαγή0.0001

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.014109 Rial2:20:11
0.014162 Rial2:14:09
0.014215 Rial2:06:06
0.014216 Rial2:02:07
0.014217 Rial1:56:09
0.014234 Rial1:50:16
0.014197 Rial1:48:06
0.014222 Rial1:38:05
0.014226 Rial1:35:07
0.014221 Rial1:32:06
0.01425 Rial1:27:07
0.014239 Rial1:24:05
0.014253 Rial1:17:06
0.014273 Rial1:08:06
0.014283 Rial0:29:15
0.014261 Rial0:20:07
0.014253 Rial0:17:05
0.014229 Rial0:11:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια