Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Tether

  • τελευταίος1.006
  • Υψηλή1.0066
  • Χαμηλή1.0046
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1.0047
  • χρόνος03:48:06
  • Εχθές1.0049
  • Αλλαγή %0.11%
  • Αλλαγή0.0011

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.006 Rial3:48:06
1.0062 Rial3:44:05
1.0065 Rial3:38:05
1.0066 Rial3:35:06
1.0055 Rial3:32:06
1.0054 Rial3:29:06
1.0053 Rial3:20:07
1.0052 Rial3:06:05
1.0054 Rial2:59:05
1.0053 Rial2:48:05
1.0052 Rial2:44:05
1.0053 Rial2:38:06
1.0051 Rial2:32:05
1.005 Rial2:27:06
1.0049 Rial2:20:11
1.0052 Rial2:14:09
1.0048 Rial2:06:06
1.0049 Rial2:02:06
1.005 Rial1:50:16
1.0051 Rial1:38:05
1.005 Rial1:35:07
1.0048 Rial1:32:06
1.0054 Rial1:27:07
1.0052 Rial1:24:05
1.0055 Rial1:17:06
1.0048 Rial1:11:05
1.0053 Rial1:08:06
1.0046 Rial0:29:15
1.0049 Rial0:17:05
1.0048 Rial0:08:06
1.0047 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια