Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Ripple

  • τελευταίος0.27181
  • Υψηλή0.27181
  • Χαμηλή0.26607
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.26641
  • χρόνος03:06:05
  • Εχθές0.2665
  • Αλλαγή %1.99%
  • Αλλαγή0.0053

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.27181 Rial3:06:05
0.2713 Rial2:59:05
0.27054 Rial2:56:15
0.27046 Rial2:50:07
0.26927 Rial2:48:05
0.26899 Rial2:44:05
0.2694 Rial2:38:06
0.26881 Rial2:32:05
0.26862 Rial2:27:06
0.26795 Rial2:20:11
0.26768 Rial2:14:09
0.26861 Rial2:06:06
0.26858 Rial2:02:06
0.26821 Rial1:56:09
0.26788 Rial1:50:16
0.26708 Rial1:48:06
0.26679 Rial1:45:06
0.26671 Rial1:38:05
0.26664 Rial1:35:07
0.26655 Rial1:32:06
0.26678 Rial1:27:07
0.26638 Rial1:24:05
0.26707 Rial1:17:06
0.26739 Rial1:11:05
0.26724 Rial1:08:06
0.26838 Rial0:29:15
0.26757 Rial0:24:06
0.2675 Rial0:20:07
0.26739 Rial0:17:05
0.26607 Rial0:11:08
0.26641 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια