Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Qtum

  • τελευταίος1.5536
  • Υψηλή1.5583
  • Χαμηλή1.5324
  • Μέγιστη διακύμανση0.01
  • Μέγιστη διακύμανση%0.12%
  • Ανοιξε1.5583
  • χρόνος03:53:06
  • Εχθές1.5525
  • Αλλαγή %0.07%
  • Αλλαγή0.0011

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.5536 Rial3:53:06
1.557 Rial3:48:06
1.5554 Rial3:44:05
1.5529 Rial3:38:05
1.5518 Rial3:35:06
1.5548 Rial3:32:06
1.5554 Rial3:29:06
1.5461 Rial3:24:08
1.55 Rial3:20:07
1.549 Rial3:14:06
1.5475 Rial3:11:05
1.5483 Rial3:06:06
1.5463 Rial2:59:05
1.5371 Rial2:56:16
1.5402 Rial2:50:08
1.5362 Rial2:48:05
1.5324 Rial2:44:05
1.5374 Rial2:38:06
1.5388 Rial2:32:06
1.5415 Rial2:27:06
1.5391 Rial2:20:11
1.5466 Rial2:14:09
1.5446 Rial2:06:06
1.5496 Rial2:02:07
1.5502 Rial1:56:09
1.5481 Rial1:50:16
1.5451 Rial1:48:06
1.5457 Rial1:45:06
1.5463 Rial1:35:07
1.5432 Rial1:32:07
1.545 Rial1:27:07
1.5486 Rial1:24:05
1.5484 Rial1:17:06
1.554 Rial1:11:06
1.5544 Rial1:08:06
1.5558 Rial0:29:16
1.5561 Rial0:24:06
1.554 Rial0:20:07
1.5541 Rial0:17:05
1.5553 Rial0:11:08
1.5528 Rial0:08:06
1.5583 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια