Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Populous

  • τελευταίος0.45
  • Υψηλή0.46
  • Χαμηλή0.45
  • Μέγιστη διακύμανση0.01
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε0.46
  • χρόνος06:29:06
  • Εχθές0.45
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.45 Rial6:29:06
0.46 Rial3:29:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια