Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Monero

  • τελευταίος56.68
  • Υψηλή58.97
  • Χαμηλή56.68
  • Μέγιστη διακύμανση0.59
  • Μέγιστη διακύμανση%0.78%
  • Ανοιξε58.37
  • χρόνος04:11:05
  • Εχθές58.44
  • Αλλαγή %3.11%
  • Αλλαγή1.76

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
56.68 Rial4:11:05
57.09 Rial4:05:07
56.882 Rial3:59:06
57.07 Rial3:54:05
57.17 Rial3:50:11
57.09 Rial3:48:05
57.16 Rial3:45:07
57.26 Rial3:38:09
57.23 Rial3:35:06
57.41 Rial3:32:07
57.50 Rial3:27:06
57.12 Rial3:20:07
57.705 Rial3:17:06
58.03 Rial3:14:06
58.037 Rial3:11:06
58.07 Rial3:07:06
58.08 Rial2:59:11
58.16 Rial2:53:07
58.04 Rial2:48:06
57.99 Rial2:41:06
57.98 Rial2:35:07
57.99 Rial2:32:06
58.04 Rial2:27:06
58.08 Rial2:24:06
58.102 Rial2:20:07
58.08 Rial2:17:06
58.11 Rial2:11:06
58.00 Rial2:08:06
58.02 Rial2:03:05
57.89 Rial1:59:06
58.18 Rial1:56:06
58.20 Rial1:53:05
58.67 Rial1:49:06
58.87 Rial1:45:11
58.92 Rial1:38:06
58.97 Rial1:33:06
58.94 Rial1:29:08
58.82 Rial1:24:08
58.94 Rial1:20:08
58.82 Rial1:17:05
58.823 Rial1:12:06
58.77 Rial1:08:06
58.83 Rial1:02:06
58.69 Rial0:53:05
58.60 Rial0:48:05
58.52 Rial0:38:06
58.36 Rial0:33:05
58.28 Rial0:29:05
58.502 Rial0:25:07
58.58 Rial0:20:07
58.45 Rial0:14:05
58.40 Rial0:11:07
58.37 Rial0:07:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια