Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Lisk

  • τελευταίος0.8248
  • Υψηλή0.8362
  • Χαμηλή0.8001
  • Μέγιστη διακύμανση0.02
  • Μέγιστη διακύμανση%1.2%
  • Ανοιξε0.8212
  • χρόνος10:53:07
  • Εχθές0.8185
  • Αλλαγή %0.77%
  • Αλλαγή0.0063

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.8248 Rial10:53:07
0.8263 Rial10:41:07
0.8264 Rial10:35:08
0.8317 Rial10:29:06
0.8362 Rial9:59:07
0.8238 Rial9:45:08
0.8236 Rial9:38:06
0.8347 Rial9:32:06
0.8169 Rial8:50:08
0.819 Rial8:45:08
0.8188 Rial8:38:07
0.8213 Rial8:32:07
0.8183 Rial8:11:06
0.83 Rial7:48:05
0.8263 Rial7:35:06
0.8284 Rial6:56:05
0.8204 Rial6:45:07
0.8221 Rial6:35:07
0.8023 Rial6:32:05
0.8104 Rial6:06:06
0.8249 Rial5:50:08
0.8202 Rial5:35:07
0.8125 Rial5:29:06
0.8067 Rial5:07:06
0.815 Rial4:54:06
0.8093 Rial4:39:06
0.8098 Rial4:33:05
0.8035 Rial3:50:07
0.8118 Rial3:48:05
0.8067 Rial3:38:06
0.806 Rial3:29:06
0.8001 Rial2:59:05
0.8076 Rial2:50:07
0.8016 Rial2:32:06
0.8155 Rial1:45:07
0.8177 Rial1:38:05
0.8024 Rial1:33:05
0.8163 Rial1:29:06
0.8001 Rial1:17:05
0.8244 Rial1:09:06
0.8239 Rial0:56:06
0.8262 Rial0:50:08
0.8252 Rial0:38:06
0.8212 Rial0:32:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια