Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Ethereum

  • τελευταίος162.28
  • Υψηλή162.28
  • Χαμηλή159.05
  • Μέγιστη διακύμανση0.87
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε159.98
  • χρόνος03:32:06
  • Εχθές159.92
  • Αλλαγή %1.48%
  • Αλλαγή2.36

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
162.28 Rial3:32:06
161.41 Rial3:29:06
161.27 Rial3:24:08
161.15 Rial3:20:07
160.91 Rial3:14:06
161.26 Rial3:11:05
161.2 Rial3:06:05
160.59 Rial2:59:05
160.37 Rial2:56:15
160.16 Rial2:50:07
159.92 Rial2:48:05
159.6 Rial2:44:05
159.57 Rial2:38:06
159.68 Rial2:32:05
159.69 Rial2:27:06
159.05 Rial2:20:11
159.17 Rial2:14:09
159.94 Rial2:06:06
160 Rial1:56:09
160.13 Rial1:50:16
159.74 Rial1:48:06
159.66 Rial1:45:06
159.68 Rial1:38:05
159.67 Rial1:35:07
159.66 Rial1:32:06
160.05 Rial1:27:07
159.97 Rial1:24:05
160.03 Rial1:17:06
160.18 Rial1:11:05
160.2 Rial1:08:06
160.45 Rial0:29:15
160.22 Rial0:24:06
160.24 Rial0:20:07
160.12 Rial0:17:05
159.94 Rial0:11:08
159.99 Rial0:08:06
159.98 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια