Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Decred

  • τελευταίος14.5296
  • Υψηλή14.5849
  • Χαμηλή14.4499
  • Μέγιστη διακύμανση0.11
  • Μέγιστη διακύμανση%0.38%
  • Ανοιξε14.518
  • χρόνος04:45:07
  • Εχθές14.5193
  • Αλλαγή %0.07%
  • Αλλαγή0.0103

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
14.5296 Rial4:45:07
14.5443 Rial4:38:05
14.575 Rial4:33:05
14.5203 Rial4:26:05
14.4765 Rial4:20:07
14.4793 Rial4:17:06
14.5067 Rial4:11:05
14.5106 Rial4:05:07
14.4941 Rial3:59:06
14.4981 Rial3:54:05
14.5224 Rial3:50:11
14.5186 Rial3:48:05
14.5203 Rial3:45:07
14.5151 Rial3:38:09
14.5281 Rial3:35:06
14.5078 Rial3:32:07
14.5849 Rial3:27:06
14.5844 Rial3:20:07
14.4722 Rial3:17:06
14.4726 Rial3:14:06
14.4787 Rial3:11:06
14.4886 Rial3:07:06
14.5056 Rial2:59:12
14.4874 Rial2:53:08
14.469 Rial2:48:06
14.468 Rial2:41:06
14.4971 Rial2:35:07
14.4823 Rial2:32:06
14.5107 Rial2:27:06
14.4988 Rial2:24:06
14.4887 Rial2:20:07
14.4745 Rial2:17:06
14.4499 Rial2:11:06
14.4649 Rial2:08:06
14.4711 Rial2:03:06
14.4757 Rial1:59:06
14.4868 Rial1:56:06
14.4833 Rial1:53:05
14.4816 Rial1:49:06
14.4995 Rial1:45:12
14.5021 Rial1:38:06
14.5049 Rial1:33:06
14.5307 Rial1:29:08
14.5275 Rial1:24:08
14.5025 Rial1:20:08
14.546 Rial1:17:05
14.5489 Rial1:12:06
14.4956 Rial1:08:06
14.5074 Rial1:02:06
14.5204 Rial0:56:11
14.4901 Rial0:53:05
14.5094 Rial0:48:05
14.5155 Rial0:45:07
14.5307 Rial0:38:06
14.5383 Rial0:33:05
14.5183 Rial0:29:06
14.5067 Rial0:25:07
14.5031 Rial0:20:07
14.519 Rial0:14:05
14.4904 Rial0:11:07
14.518 Rial0:07:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια