Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Bytecoin

  • τελευταίος0.000374
  • Υψηλή0.0004
  • Χαμηλή0.000336
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.000377
  • χρόνος09:59:07
  • Εχθές0.000392
  • Αλλαγή %4.81%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.000374 Rial9:59:07
0.000382 Rial9:50:08
0.00037 Rial9:48:06
0.000379 Rial9:45:08
0.000336 Rial9:38:06
0.000383 Rial8:32:07
0.000389 Rial5:35:07
0.000395 Rial5:00:09
0.000393 Rial4:50:07
0.000395 Rial3:06:07
0.0004 Rial2:32:06
0.00038 Rial2:17:06
0.000377 Rial1:45:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια