Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Bitcoin Cash

  • τελευταίος208.15
  • Υψηλή209.76
  • Χαμηλή208.15
  • Μέγιστη διακύμανση0.9
  • Μέγιστη διακύμανση%0.14%
  • Ανοιξε208.91
  • χρόνος02:20:11
  • Εχθές208.89
  • Αλλαγή %0.36%
  • Αλλαγή0.74

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
208.15 Rial2:20:11
208.45 Rial2:14:09
209.35 Rial2:06:06
209.45 Rial2:02:06
209.59 Rial1:56:09
209.45 Rial1:50:16
209.34 Rial1:48:06
209.07 Rial1:38:05
209.4 Rial1:35:07
209.34 Rial1:32:06
209.76 Rial1:27:07
209.55 Rial1:24:05
209.49 Rial1:17:06
209.63 Rial1:11:05
209.55 Rial1:08:06
209.49 Rial0:29:15
209.21 Rial0:24:06
209.13 Rial0:20:07
209.19 Rial0:17:05
208.85 Rial0:11:08
208.95 Rial0:08:06
208.91 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια