Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Bitcoin

  • τελευταίος7412.4
  • Υψηλή7499.3
  • Χαμηλή7412.4
  • Μέγιστη διακύμανση37
  • Μέγιστη διακύμανση%0.06%
  • Ανοιξε7,478
  • χρόνος02:20:11
  • Εχθές7,477.6
  • Αλλαγή %0.88%
  • Αλλαγή65.2

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
7,412.4 Rial2:20:11
7,416.9 Rial2:14:09
7,453.9 Rial2:06:06
7,452.4 Rial2:02:06
7,465 Rial1:56:09
7,457.4 Rial1:50:16
7,445.3 Rial1:48:06
7,445.8 Rial1:45:06
7,442.9 Rial1:38:05
7,444.8 Rial1:35:07
7,443.5 Rial1:32:06
7,455.8 Rial1:27:07
7,442.9 Rial1:24:05
7,451.3 Rial1:17:06
7,465.9 Rial1:11:05
7,468.1 Rial1:08:06
7,499.3 Rial0:29:15
7,491.1 Rial0:24:06
7,491.2 Rial0:20:07
7,489 Rial0:17:05
7,478.5 Rial0:11:08
7,478.9 Rial0:08:06
7,478 Rial0:06:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια