Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Binance Coin

  • τελευταίος18.1292
  • Υψηλή18.2722
  • Χαμηλή18.0935
  • Μέγιστη διακύμανση0.07
  • Μέγιστη διακύμανση%0.29%
  • Ανοιξε18.2174
  • χρόνος04:26:05
  • Εχθές18.1871
  • Αλλαγή %0.32%
  • Αλλαγή0.0579

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
18.1292 Rial4:26:05
18.1186 Rial4:20:07
18.1275 Rial4:17:06
18.1402 Rial4:11:05
18.0935 Rial4:05:07
18.1311 Rial3:59:06
18.133 Rial3:54:05
18.1509 Rial3:50:11
18.185 Rial3:48:05
18.1664 Rial3:45:07
18.1618 Rial3:38:09
18.1821 Rial3:35:06
18.2512 Rial3:32:07
18.2456 Rial3:27:06
18.2216 Rial3:20:07
18.2307 Rial3:17:06
18.189 Rial3:14:05
18.1793 Rial3:11:06
18.1847 Rial3:07:06
18.1671 Rial2:59:11
18.205 Rial2:53:07
18.1651 Rial2:48:06
18.1444 Rial2:41:06
18.166 Rial2:35:07
18.1733 Rial2:32:06
18.1633 Rial2:24:06
18.1665 Rial2:20:07
18.1521 Rial2:17:06
18.1772 Rial2:11:06
18.1866 Rial2:08:06
18.1883 Rial2:03:05
18.1722 Rial1:59:06
18.1929 Rial1:56:06
18.2027 Rial1:53:05
18.183 Rial1:49:06
18.1951 Rial1:45:11
18.2346 Rial1:38:06
18.2591 Rial1:33:06
18.2584 Rial1:29:08
18.2535 Rial1:24:08
18.2479 Rial1:20:08
18.2529 Rial1:17:05
18.2532 Rial1:12:06
18.2722 Rial1:08:06
18.2411 Rial1:02:06
18.2547 Rial0:56:11
18.2539 Rial0:53:05
18.272 Rial0:48:05
18.2445 Rial0:45:07
18.2415 Rial0:38:06
18.2426 Rial0:33:05
18.2319 Rial0:29:05
18.219 Rial0:25:07
18.2252 Rial0:20:07
18.2139 Rial0:14:05
18.2264 Rial0:11:07
18.2174 Rial0:07:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια