Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Rice

  • τελευταίος11.998
  • Υψηλή11.998
  • Χαμηλή11.985
  • Μέγιστη διακύμανση0.01
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε11.985
  • χρόνος04:59:48
  • Εχθές11.988
  • Αλλαγή %0.08%
  • Αλλαγή0.01

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
11.998 Rial4:59:48
11.988 Rial3:32:24
11.985 Rial3:32:13
11.988 Rial3:32:04
11.985 Rial3:31:14
11.988 Rial3:31:05
11.985 Rial3:30:13
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια