Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Oats

  • τελευταίος294.2
  • Υψηλή303
  • Χαμηλή294.2
  • Μέγιστη διακύμανση0.8
  • Μέγιστη διακύμανση%2.55%
  • Ανοιξε299.4
  • χρόνος21:50:17
  • Εχθές299.3
  • Αλλαγή %1.73%
  • Αλλαγή5.1

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
294.2 Rial21:50:17
294.4 Rial21:49:52
294.3 Rial21:49:16
294.4 Rial21:47:00
294.6 Rial21:46:34
294.9 Rial21:46:25
295.2 Rial21:46:15
295.3 Rial21:45:05
295.5 Rial21:44:55
296.2 Rial21:44:46
296.5 Rial21:44:36
297 Rial21:44:13
297.7 Rial21:42:35
297.6 Rial21:41:14
297.5 Rial21:35:52
297.4 Rial21:35:43
297.3 Rial21:35:34
297.2 Rial21:34:51
297.4 Rial21:33:36
297.5 Rial21:32:47
297.4 Rial21:32:37
298 Rial21:28:52
298.1 Rial21:28:24
298 Rial21:27:43
298.2 Rial21:27:34
298.3 Rial21:23:50
299 Rial21:17:12
298.7 Rial21:08:24
298.8 Rial20:43:42
298.7 Rial20:43:34
298.5 Rial20:33:24
297.9 Rial20:31:25
297.7 Rial20:30:20
297.5 Rial20:26:25
297.9 Rial20:23:12
298 Rial20:23:00
298.3 Rial20:22:52
298.5 Rial20:22:44
298.7 Rial20:04:14
298.8 Rial20:01:18
299.4 Rial19:54:12
299.6 Rial19:30:33
299.8 Rial19:26:12
299.9 Rial19:21:22
299.8 Rial19:20:16
299.9 Rial19:13:49
300 Rial19:13:32
299.9 Rial19:12:52
299.8 Rial19:07:14
299.9 Rial19:04:14
299.8 Rial19:00:22
299.9 Rial18:58:47
299.8 Rial18:50:36
300.1 Rial18:45:45
300.2 Rial18:42:23
300.7 Rial18:42:14
300.8 Rial18:41:37
301.2 Rial18:37:40
301.3 Rial18:36:12
301.7 Rial18:35:43
301.4 Rial18:35:25
301.1 Rial18:24:36
301.7 Rial18:21:49
302.5 Rial18:14:12
302.6 Rial18:10:36
302.7 Rial18:03:11
302.8 Rial18:01:44
302.7 Rial17:58:37
302.6 Rial17:56:22
302.7 Rial17:54:11
302.8 Rial17:52:23
302.9 Rial17:52:13
302.8 Rial17:51:22
302.9 Rial17:46:46
302.8 Rial17:46:38
302.7 Rial17:40:50
302.6 Rial17:35:54
302.5 Rial17:35:22
302.6 Rial17:35:14
303 Rial17:34:43
302.8 Rial17:34:12
303 Rial17:33:28
302.5 Rial17:33:20
302.2 Rial17:32:32
302.1 Rial17:32:24
301.4 Rial17:32:14
301.1 Rial17:31:14
301.2 Rial17:27:30
301.1 Rial17:26:58
300.7 Rial17:25:42
300.6 Rial17:25:23
300.5 Rial17:24:24
300.6 Rial17:24:13
300.5 Rial17:20:25
300.6 Rial17:19:12
300.5 Rial17:15:15
300.4 Rial17:09:27
300.3 Rial17:02:52
300.1 Rial17:02:14
300 Rial17:00:42
299.8 Rial16:05:50
299.6 Rial16:04:24
299.5 Rial16:00:34
299.8 Rial15:56:12
299.7 Rial15:55:24
299.8 Rial15:49:00
300 Rial15:29:27
299.9 Rial15:28:32
300 Rial15:20:16
300.1 Rial15:18:09
300.5 Rial15:12:48
300.7 Rial14:53:26
300.8 Rial14:48:52
300.7 Rial13:56:36
300.6 Rial13:56:27
300.7 Rial13:47:31
300.8 Rial13:44:40
301.2 Rial13:43:40
301.5 Rial13:41:22
301.6 Rial13:41:15
301.5 Rial13:39:40
301.2 Rial13:20:18
301.5 Rial13:20:11
301.2 Rial13:14:39
301.3 Rial12:51:08
301.1 Rial12:46:37
301.2 Rial12:38:43
301.1 Rial12:37:52
300.8 Rial12:37:33
300.6 Rial12:31:12
300.5 Rial9:34:05
300.4 Rial9:32:48
300.7 Rial9:32:21
300.9 Rial9:32:15
300.7 Rial9:32:05
300.6 Rial9:31:20
300.5 Rial9:31:16
300.4 Rial9:30:07
300.3 Rial9:21:05
300.4 Rial8:47:37
300.3 Rial6:41:04
300.2 Rial4:34:06
300.3 Rial4:30:20
300.2 Rial4:00:08
300.3 Rial3:58:55
300.2 Rial3:44:41
300.3 Rial3:44:28
300.2 Rial3:44:17
300.3 Rial3:44:09
300.2 Rial3:40:44
300.1 Rial3:31:46
300.2 Rial3:31:37
300.1 Rial3:31:05
299.4 Rial3:30:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια