Ηλεκτρονικό Φόρουμ

London Sugar

  • τελευταίος333.7
  • Υψηλή333.7
  • Χαμηλή333.7
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε333.7
  • χρόνος01:04:10
  • Εχθές335.8
  • Αλλαγή %0.63%
  • Αλλαγή2.1

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
333.7 Rial1:04:10
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια