Ηλεκτρονικό Φόρουμ

CAC 40

  • τελευταίος5657.69
  • Υψηλή5657.69
  • Χαμηλή5620.01
  • Μέγιστη διακύμανση25.66
  • Μέγιστη διακύμανση%0.66%
  • Ανοιξε5,646.01
  • χρόνος19:34:31
  • Εχθές5,648.35
  • Αλλαγή %0.17%
  • Αλλαγή9.34

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
5,657.69 Rial19:34:31
5,650.74 Rial19:03:49
5,651.55 Rial18:33:49
5,645.74 Rial18:04:00
5,652.58 Rial17:33:55
5,648.14 Rial17:04:31
5,645.82 Rial16:34:25
5,650.9 Rial16:04:20
5,655.12 Rial15:33:52
5,649.56 Rial15:04:21
5,648.65 Rial14:33:54
5,650.24 Rial14:04:44
5,649.84 Rial13:34:31
5,629.54 Rial13:04:16
5,623.35 Rial12:33:45
5,620.01 Rial12:04:38
5,620.35 Rial11:33:54
5,646.01 Rial11:03:40
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια