Ηλεκτρονικό Φόρουμ

BRL/USD Ask

  • τελευταίος0.2422
  • Υψηλή0.2423
  • Χαμηλή0.242
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.242
  • χρόνος00:13:04
  • Εχθές0.2421
  • Αλλαγή %0.04%
  • Αλλαγή0.0001

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.2422 Rial0:13:04
0.2423 Rial0:11:05
0.2421 Rial0:05:05
0.2421 Rial0:05:04
0.242 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια