Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Bovespa

  • τελευταίος107298.82
  • Υψηλή107298.82
  • Χαμηλή105842.55
  • Μέγιστη διακύμανση797.98
  • Μέγιστη διακύμανση%0.27%
  • Ανοιξε105,842.55
  • χρόνος21:33:27
  • Εχθές105,780.2
  • Αλλαγή %1.44%
  • Αλλαγή1,518.62

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
107,298.82 Rial21:33:27
107,229.15 Rial21:03:32
107,129.58 Rial20:33:35
107,161.24 Rial20:03:56
107,048.46 Rial19:34:31
106,831.82 Rial19:03:49
106,980.3 Rial18:33:49
107,012.86 Rial18:04:00
106,214.88 Rial17:33:55
105,975.17 Rial17:04:31
106,022.28 Rial0:33:03
105,842.55 Rial0:03:59
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια