Ηλεκτρονικό Φόρουμ

نیکل

  • τελευταίος16607.5
  • Υψηλή16610
  • Χαμηλή16607.5
  • Μέγιστη διακύμανση2.5
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε16,610
  • χρόνος03:32:34
  • Εχθές16,607.5
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
16,607.5 Rial3:32:34
16,610 Rial3:30:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια