Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Aluminium

  • τελευταίος1728
  • Υψηλή1728.5
  • Χαμηλή1725.75
  • Μέγιστη διακύμανση1.25
  • Μέγιστη διακύμανση%0.04%
  • Ανοιξε1,726.5
  • χρόνος05:10:44
  • Εχθές1,725.25
  • Αλλαγή %0.16%
  • Αλλαγή2.75

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1,728 Rial5:10:44
1,727.5 Rial5:10:37
1,727.25 Rial5:04:22
1,727 Rial5:04:20
1,727.25 Rial5:04:10
1,726.75 Rial5:02:43
1,726.25 Rial5:02:39
1,727 Rial5:02:16
1,727.75 Rial4:56:51
1,728.25 Rial4:48:03
1,727.75 Rial4:37:05
1,727.25 Rial4:36:44
1,727 Rial4:32:37
1,727.25 Rial4:30:54
1,727.5 Rial4:30:50
1,727.25 Rial4:30:45
1,728.5 Rial4:22:40
1,728.25 Rial4:22:13
1,727.25 Rial4:20:31
1,726.75 Rial4:20:28
1,726.5 Rial4:17:44
1,727 Rial3:59:39
1,726.75 Rial3:58:52
1,726.5 Rial3:58:46
1,726.75 Rial3:49:04
1,726.25 Rial3:41:27
1,726 Rial3:34:56
1,725.75 Rial3:30:12
1,726.5 Rial3:30:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια