Ηλεκτρονικό Φόρουμ

AUD/USD Ask

  • τελευταίος0.6866
  • Υψηλή0.6885
  • Χαμηλή0.6865
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.6867
  • χρόνος05:39:07
  • Εχθές0.6868
  • Αλλαγή %0.03%
  • Αλλαγή0.0002

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.6866 Rial5:39:07
0.6868 Rial5:37:04
0.6865 Rial5:35:05
0.6865 Rial5:35:04
0.6867 Rial5:33:07
0.6869 Rial5:31:05
0.6871 Rial5:29:04
0.6872 Rial5:27:08
0.6871 Rial5:25:05
0.6871 Rial5:25:05
0.6872 Rial5:21:08
0.6873 Rial5:19:06
0.6875 Rial5:17:10
0.6878 Rial5:15:09
0.6878 Rial5:15:09
0.6876 Rial5:11:09
0.6877 Rial5:09:08
0.6878 Rial5:07:05
0.6875 Rial5:05:06
0.6875 Rial5:05:06
0.6879 Rial5:03:07
0.6881 Rial5:01:08
0.6884 Rial4:59:05
0.6883 Rial4:57:07
0.6885 Rial4:55:07
0.6885 Rial4:55:06
0.6881 Rial4:53:05
0.688 Rial4:49:05
0.6877 Rial4:45:09
0.6877 Rial4:45:08
0.6875 Rial4:44:04
0.6877 Rial4:41:07
0.6876 Rial4:39:07
0.6875 Rial4:35:05
0.6875 Rial4:35:04
0.6876 Rial4:31:05
0.6877 Rial4:29:04
0.6876 Rial4:27:08
0.6877 Rial4:21:08
0.6878 Rial4:15:21
0.6878 Rial4:15:17
0.6877 Rial4:13:04
0.6878 Rial4:09:07
0.6877 Rial4:07:04
0.6873 Rial4:03:06
0.6872 Rial3:57:07
0.6871 Rial3:55:05
0.6871 Rial3:55:04
0.687 Rial3:53:04
0.6871 Rial3:49:04
0.6869 Rial3:41:04
0.687 Rial3:39:07
0.6871 Rial3:37:04
0.6869 Rial3:35:05
0.6869 Rial3:35:05
0.687 Rial3:33:06
0.6871 Rial3:29:05
0.687 Rial3:27:08
0.6869 Rial3:17:05
0.6868 Rial3:13:04
0.6867 Rial3:09:07
0.6868 Rial3:07:04
0.6866 Rial3:05:05
0.6866 Rial3:05:05
0.6867 Rial3:03:06
0.6866 Rial3:01:05
0.6867 Rial2:59:07
0.6866 Rial2:57:07
0.6867 Rial2:45:08
0.6867 Rial2:45:07
0.6865 Rial2:39:07
0.6867 Rial2:35:06
0.6867 Rial2:35:05
0.6865 Rial2:31:06
0.6867 Rial2:07:09
0.6866 Rial1:59:04
0.6867 Rial1:57:11
0.6865 Rial1:49:04
0.6866 Rial1:47:04
0.6867 Rial1:41:04
0.6868 Rial1:35:04
0.6868 Rial1:35:04
0.6867 Rial1:33:07
0.6866 Rial1:31:04
0.6867 Rial1:27:06
0.6866 Rial1:25:05
0.6866 Rial1:25:04
0.6867 Rial1:15:08
0.6867 Rial1:15:07
0.6869 Rial1:13:10
0.6867 Rial1:11:04
0.6869 Rial1:09:07
0.6868 Rial1:05:05
0.6868 Rial1:05:04
0.6869 Rial1:03:06
0.6866 Rial0:57:07
0.6868 Rial0:49:06
0.6869 Rial0:35:05
0.6869 Rial0:35:04
0.6868 Rial0:33:06
0.6871 Rial0:31:04
0.6868 Rial0:27:07
0.6869 Rial0:23:04
0.6867 Rial0:19:05
0.6868 Rial0:17:03
0.6867 Rial0:11:05
0.6868 Rial0:09:07
0.6867 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια