Ηλεκτρονικό Φόρουμ

AEX

  • τελευταίος576.27
  • Υψηλή579.44
  • Χαμηλή575.94
  • Μέγιστη διακύμανση2.55
  • Μέγιστη διακύμανση%0.39%
  • Ανοιξε576.25
  • χρόνος19:33:01
  • Εχθές576.86
  • Αλλαγή %0.1%
  • Αλλαγή0.59

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
576.27 Rial19:33:01
577.58 Rial19:02:56
576.98 Rial18:32:53
577.43 Rial18:03:01
577.54 Rial17:32:57
577.26 Rial17:03:13
577.38 Rial16:33:01
576.18 Rial16:02:52
577.14 Rial15:32:54
576.55 Rial15:02:50
577.83 Rial14:32:44
579.44 Rial14:02:51
578.49 Rial13:33:10
575.94 Rial13:03:30
577.76 Rial12:33:10
576.83 Rial12:03:13
575.95 Rial11:33:41
576.25 Rial11:03:38
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια