Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Palestinian Territories Palestinian Territories
Palestinian Territories
Palestinian Territories
Palestine (Arabic: فلسطين‎ Filasṭīn), officially the State of Palestine (Arabic: دولة فلسطين‎ Dawlat Filasṭīn), is a de jure sovereign state in Western Asia claiming the West Bank (bordering Israel and Jordan) and Gaza Strip (bordering Israel and Egypt) with East Jerusalem as the designated capital, although its administrative center is currently located in Ramallah. The entirety of territory claimed by the State of Palestine has been occupied by Israel since the Six-Day War in 1967. Palestine has a population of 4,816,503 as of 2016, ranked 123rd in the world. After World War II, in 1947, the United Nations adopted a Partition Plan for Mandatory Palestine recommending the creation of independent Arab and Jewish states and an internationalized Jerusalem. After the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel on 14 May 1948, neighboring Arab armies invaded the former British mandate on the next day and fought the Israeli forces. Later, the All-Palestine Government was established by the Arab League on 22 September 1948 to govern the Egyptian-controlled enclave in Gaza. It was soon recognized by all Arab League members except Transjordan. Though jurisdiction of the Gove... [Περισσότερο]

Palestinian Territories Indices

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Al-Quds 517.4 517.3 517.02 517.54 0.37 0.07% 2019/10/17 χρόνος 14:02

Palestinian Territories Stocks

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Palestine Telecom 4.19 4.2 4.19 4.2 0.01 0.24% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Bank Of Palestine 2.06 2.02 2.02 2.06 0.01 0.49% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Palestine Development&Inv 1.14 - 1.14 1.14 0.02 1.79% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Wataniya Mob 0.94 - 0.94 0.94 0.04 4.26% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Al Quds Bank 1.45 - 1.45 1.45 0.01 0.69% 2019/10/17 χρόνος 16:02

Οικονομικοί Δείκτες + Προβλέψεις

  • Actual
  • Forecast
Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric
Balance of Trade -414.00 19 Apr -363 -429 : -66.79 Monthly USD Million
Building Permits 0 19 Jun 2617 1970 : 3232 Quarterly
CPI Transportation 99.73 19 Aug 99.6 88.8 : 108 Monthly
Changes in Inventories 0 19 Jun 34.8 -89.3 : 36.9 Quarterly USD million
Consumer Price Index Cpi 102.54 19 Sep 102 83.3 : 113 Monthly Index Points
Credit Rating 0 : Monthly
Current Account -403.00 19 Jun -306 -1516 : 764 Quarterly USD Million
Current Account to GDP -10.80 17 Dec -14.5 -34.95 : -8.1 Yearly %
Exports 0 19 Apr 93.8 15.92 : 100 Monthly USD Million
Food Inflation 3.80 19 Aug 0.97 -5.7 : 21.48 Monthly %
Foreign Direct Investment 0 19 Jun 2721 893 : 2831 Quarterly USD Million
Full Time Employment 0 18 Dec 938300 67900 : 996100 Quarterly
GDP 14.50 17 Dec 13.43 0.18 : 14.5 Yearly USD Billion
GDP Annual Growth Rate 2.50 19 Jun 3.8 -21.59 : 26.03 Quarterly %
GDP Constant Prices 3434.70 19 Jun 3505 778 : 3595 Quarterly USD Million
GDP From Agriculture 97.40 19 Jun 102 46.8 : 125 Quarterly USD Million
GDP From Construction 221.10 19 Jun 214 16.8 : 237 Quarterly USD Million
GDP From Manufacturing 365.40 19 Jun 361 84.5 : 391 Quarterly USD Million
GDP From Mining 18.90 19 Jun 18 1 : 18.9 Quarterly USD Million
GDP From Public Administration 449.00 19 Jun 464 80.3 : 515 Quarterly USD Million
GDP From Services 724.50 19 Jun 725 201 : 748 Quarterly USD Million
GDP From Transport 53.50 19 Jun 63.1 18 : 72.7 Quarterly USD Million
GDP From Utilities 30.70 19 Jun 40.5 10 : 52.6 Quarterly USD Million
GDP per capita 2923.40 17 Dec 2923 880 : 2967 Yearly USD
Government Budget 2.30 17 Dec 3.3 -8.2 : 4.3 Yearly %
Government Debt to GDP 17.50 17 Dec 18.5 2.93 : 26.36 Yearly %
Government Spending 812.20 19 Jun 802 443 : 971 Quarterly USD million
Gross Fixed Capital Formation 770.20 19 Jun 752 366 : 822 Quarterly USD million
IP Addresses 0 17 Mar 327082 49423 : 339971 Quarterly IP
Imports 0 19 Apr 457 82.71 : 508 Monthly USD Million
Industrial Production 0 19 Apr -0.83 -22.87 : 35.72 Monthly %
Industrial Production Mom 0 19 Aug 10.83 -26.54 : 21.33 Monthly %
Inflation Rate 2.28 19 Sep 1.87 -2.11 : 15.08 Monthly %
Internet Speed 0 17 Mar 5797 321 : 5826 Quarterly KBps
Labor Force Participation Rate 0 18 Dec 46.9 40.5 : 47.1 Quarterly %
Population 0 18 Dec 4.73 1.98 : 4.85 Yearly Million
Producer Prices 98.85 19 Aug 97.96 54.7 : 106 Monthly Index Points
Producer Prices Change -2.60 19 Aug -4.6 -4.6 : 6.7 Monthly %
Terrorism Index 0 17 Dec 5.55 4.09 : 6.06 Yearly
Tourist Arrivals 0 17 Dec 400 33 : 556 Yearly Thousand
Unemployed Persons 0 18 Dec 445800 195500 : 445800 Quarterly
Unemployment Rate 0 18 Dec 31.7 8.8 : 35.6 Quarterly %
Youth Unemployment Rate 0 18 Dec 49.3 32.9 : 49.9 Quarterly %
Δείκτης Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -414.00 -382 -382 -382 -382 -382 USD Million
CPI Transportation 99.73 106 101 102 106 110
Consumer Price Index Cpi 102.54 113 103 104 113 117 Index Points
Current Account -403.00 -500 -500 -500 -500 -450 USD Million
Current Account to GDP -10.80 -13 -13 -13 -12.5 -13 %
Food Inflation 3.80 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5 %
GDP 14.50 15.5 15.5 15.5 15 15.5 USD Billion
GDP Annual Growth Rate 2.50 2.2 2 1.9 1.9 2 %
GDP Constant Prices 3434.70 3563 3582 3575 3553 3624 USD Million
GDP From Agriculture 97.40 99.24 104 104 98.94 101 USD Million
GDP From Construction 221.10 241 219 219 241 245 USD Million
GDP From Manufacturing 365.40 400 369 368 399 406 USD Million
GDP From Mining 18.90 18.4 18.4 18.36 18.34 18.71 USD Million
GDP From Public Administration 449.00 451 475 474 449 458 USD Million
GDP From Services 724.50 740 741 740 737 752 USD Million
GDP From Transport 53.50 63.77 64.49 64.36 63.59 64.86 USD Million
GDP From Utilities 30.70 40.68 41.39 41.31 40.56 41.37 USD Million
GDP per capita 2923.40 2249 2249 2249 2249 2249 USD
Government Budget 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 %
Government Debt to GDP 17.50 17 17 17 18 17 %
Government Spending 812.20 914 820 818 912 930 USD million
Gross Fixed Capital Formation 770.20 834 768 767 831 848 USD million
Inflation Rate 2.28 2 2 2.6 2.2 3.5 %
Producer Prices 98.85 103 103 103 104 107 Index Points
Producer Prices Change -2.60 2.9 3 3 2.9 3 %